Język:

Sprawy karne i skarbowe


Sprawy karne

Świadczę profesjonalną pomoc prawną związaną z prawem karnym. Pomagam klientom przejść przez wszystkie etapy postępowania karnego i przygotowuję ich do procesu. Biorę czynny udział we wszelkich czynnościach procesowych i walczę o uzyskanie najlepszego możliwego dla klienta rezultatu. Tok postępowania w sprawach karnych jest zależy od rodzaju zarzucanego klientowi przestępstwa i od jego charakteru. Mogę towarzyszyć klientowi już przed wstępnym przesłuchaniem i przygotować go na czekającą go rozmowę. Wspólnie ustalamy skuteczną linię obrony i strategię działania na cały okres sprawy.

 

Już od 2005 roku w mojej kancelarii znajdującej się w Gdańsku, zajmuję się prawem karnym i świadczę pomoc prawną zarówno oskarżonym, jak i pokrzywdzonym. Prowadzę procesy sądowe i negocjacje oraz wspieram klientów na każdym etapie postępowania sądowego. Każdą powierzoną mi sprawę karną traktuję całkowicie indywidualnie, a strategię działania ustalam bezpośredni z klientem. Dzięki specjalizacji w określonych dziedzinach prawa jestem w stanie skutecznie pomagać nawet w najbardziej trudnych sprawach karnych.

 

Moja praca obejmuje m.in.:
• obronę oskarżonych i skazanych w toku postępowania karnego i karno – skarbowego oraz wykonawczego przed sądami nie tylko w Gdańsku, ale również na terenie całej Polski.
• reprezentowanie przed sądem pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego i obrona ich praw
• doradztwo w zakresie prawa karnego (prawo karne adwokat)

 

Sposób działania po przyjęciu sprawy karnej:
Moim podstawowym zadaniem jest zagwarantowanie Klientom prawa do skutecznej obrony zgodnej ze Standardami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Konstytucją RP oraz Kodeksem Postępowania Karnego.

 

Jako adwokat prowadzący sprawę karną, już na samym początku współpracy nawiązuję kontakt z osobą zatrzymaną, w celu ustalenia szczegółów dotyczących przedstawionych zarzutów. Pierwszym działaniem, jakie podejmuję po przyjęciu sprawy jest sporządzenie fotokopii całości akt postępowania. Po sporządzeniu fotokopii akt oraz analizie akt przygotowuję strategię prowadzenia obrony wspólnie z Klientem. Strategia może być nakierowana na uzyskanie wyroku uniewinniającego lub na uzyskanie jak najłagodniejszego wyroku, nie wyłączając warunkowego umorzenia postępowania lub umorzenia postępowania. Decyzja odnośnie obranej strategii postępowania jest podejmowana wspólnie z Klientem, a następnie konsekwentnie realizowana. Istnieje również możliwość zlecenia przez Klienta analizy akt postępowania celem zbadania szans powodzenia sprawy, przed przyjęciem jej do prowadzenia.

 

Prowadzę postępowania przygotowawcze i sądowe nie tylko na terenie Gdańska, ale również całego Kraju. Biorę udział w przesłuchaniu klienta i prowadzę nadzór nad całym przygotowaniem do postępowania. W momencie, gdy sprawia trafia do sądu, jako adwokat podejmuję się reprezentowania klienta podczas rozprawy.

 

Sporządzam także analizy prawne, których wnioski pozwalają na uniknięcie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą oraz członków organów spółek kapitałowych.

 

W sprawach karno-skarbowych sprawa prowadzona jest równolegle we współpracy z doradcą podatkowym. Sprawy karnoskarbowe charakteryzują się najczęściej dwutorowością, co oznacza, iż jednocześnie prowadzone jest postępowanie podatkowe, jak i postępowanie karne. Ta specyfika prawa karnego skarbowego powoduje, iż zasadna i owocna jest ścisła kooperacja pomiędzy adwokatem prowadzącym obronę w postępowaniu karnym oraz doradcą podatkowym reprezentującym podatnika w postępowaniu podatkowym.


Sprawy z zakresu prawa karnego wyceniane są zawsze indywidualnie w zależności od charakteru i stopnia ich skomplikowania. Serdecznie zapraszam na spotkanie do Kancelarii celem oceny stopnia skomplikowania sprawy oraz określenia honorarium za jej prowadzenie. Istotnym czynnikiem przy określaniu wynagrodzenia jest konieczność jej prowadzenia na terenie Gdańska i okolic lub w innych częściach Polski. Podstawą świadczenia usług jest umowa w formie pisemnej, którą zawieram z każdym klientem.

 

Zapraszam do współpracy.
adw. Antoni Koprowski