Język:

Zgoda wspólnoty na zmianę użytkowania


Czy potrzebna jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej na zmianę sposobu użytkowania lokalu?

Cykl "Porady prawne  w sprawie nieruchomości"

W wyroku z dnia 16.01.2008 Sąd Najwyższy uznał iż do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu , na podjęcie których zgodzić się muszą wszyscy członkowie wspólnoty mieszkaniowej, należy przebudowa ściany nieruchomości wspólnej wymagająca uzyskania pozwolenia na budowę.
Właściciele nie mogą natomiast zakazać uchwałą zmiany sposobu użytkowania lokalu należącego do członka wspólnoty.
W powyższym wyroku Sąd Najwyższy przesądził jednoznacznie o uprawnieniach członków wspólnoty mieszkaniowej.
Uprawnienia te dotyczą wyłącznie części wspólnych nieruchomości, nie zaś sposobu wykonywania prawa własności odrębnego lokalu.
Sprawa dotyczyła powiększenia otworów okiennych w budynku oraz zmiany sposobu wykorzystania lokalu (z lokalu handlowego na gastronomiczny).
Jest to orzeczenie niezwykle istotne dla właścicieli takich lokali w budynkach wielomieszkaniowych, ponieważ mogą się na nie powoływać bezpośrednio w trakcie ewentualnych sporów ze wspólnotą mieszkaniową. Wspólnoty mieszkaniowe a ściślej mówiąc członkowie tych wspólnot wielokrotnie przeciwni są zmianie sposobu wykorzystania lokalu , szczególnie gdy jest to zmiana na lokal gastronomiczny.
Należy jednak pamiętać iż powyższe orzeczenie również przesądza o charakterze zmian w części nieruchomości wspólnej (np. przebudowa , nadbudowa, wybicie dodatkowych otworów okiennych). Na takie działania koniczne jest uzyskanie zgody wspólnoty. Oznacza to, iż w pewnych wypadkach, pomimo że na zmianę sposobu wykorzystania lokalu nie będzie konieczna zgoda członków wspólnoty, to jednak w praktyce w przypadku zmiany sposobu wykorzystania lokalu niejednokrotnie występuje konieczność dokonania przebudowy nieruchomości wspólnej (np. budowa przewodów wentylacyjnych, zainstalowanie klimatyzacji) i na dokonanie tych zmian będzie konieczne uzyskanie zgody wspólnoty, co może być trudne.

adwokat Antoni Koprowski

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

www.adwokat-koprowski.pl

 adwokat gdańsk

adwokat gdansk