Language:


08.10.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

a. występowanie przed Sądem,

b. pisanie pism procesowych,

c. sporządzanie apelacji i kasacji, Kancelaria wszystkie w/w. czynności wykonuje na terenie całego kraju.

d. sporządzanie skarg do Trybunału Praw Człowieka,

e. występowanie przed tym Trybunałem.

2. Sprawy gospodarcze, w tym również zakładanie, likwidacja, fuzja i upadłość spółek cywilnych i prawa handlowego.

3. Występowanie w postępowaniu egzekucyjnym oraz windykacja roszczeń.

4. Obsługa podmiotów gospodarczych w Polsce oraz w kontaktach z podmiotami francuskimi i angielskimi.

5. Udzielanie porad i konsultacji prawnych.

6. Sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych.

7. Współpraca z innymi kancelariami na zasadzie udzielania i otrzymywania substytucji do prowadzenia konkretnych spraw.

8. Kancelaria podejmuje się prowadzenia konkretnej sprawy po ustaleniu z klientem warunków prowadzenia sprawy oraz po podpisaniu przez niego umowy zlecenia i pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony.

03.10.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

10.09.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

05.09.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

31.08.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

22.08.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

14.08.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

22.07.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

11.07.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

28.06.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

21.06.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

19.06.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

13.06.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

27.05.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

10.05.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

26.04.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

15.04.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

11.04.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

25.02.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

07.02.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

23.01.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

16.01.2019

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

19.12.2018

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

18.12.2018

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.