Sprache:

Udział a mieszkanie


Udział a mieszkanie! Kupującym ku przestrodze!

Osobom kupującym mieszkanie pragnę przytoczyć pewną historię osoby, która kupowała mieszkanie na terenie Trójmiasta.
Sprzedający Pan X był właścicielem udziału w pewnym domu, w którym był również właścicielem mieszkania będącego odrębną nieruchomością.
Obydwie strony transakcji pragnęły by przedmiotem transakcji było mieszkanie i ustaliły odpowiednią rynkową wartość, termin wydania itp., po czym udały się do notariusza celem spisania umowy. Notariusz przygotował umowę, lecz przedtem sprawdził treść księgi wieczystej i zauważył , iż Sprzedający jest właścicielem udziału w domu, nie zaś mieszkania (nazwiska właścicieli mieszkań nie są wpisane do księgi wieczystej budynku). W związku z tym notariusz sporządził umowę na sprzedaż udziału w nieruchomości, będąc przekonanym, iż taka była rzeczywista wola stron transakcji. Umowa została podpisana, strony transakcji zaś pełni zaufania podeszły do treści aktu opierając się na rękojmi notariusza jako zawodu zaufania publicznego. Po transakcji mieszkanie zostało wydane (właściciel wyprowadził się), pieniądze zapłacone i strony nigdy więcej się nie spotkały.
Można wyobrazić sobie zdziwienie kupującego, gdy po kilku latach chcąc sprzedać powyższe mieszkanie „powędrował” do Wydziału Ksiąg Wieczystych po odpis księgi wieczystej i dowiedział się, iż właścicielem mieszkania jest nadal „Sprzedający”( czyli osoba, która sprzedała mu udział w nieruchomości zamiast mieszkania).
Niestety poufne informacje uzyskane przez tzw. „Kupującego” wykazały, iż „Sprzedający” zmarł, a było wysoce ryzykowne zdawać się na spadkobierców, aby potwierdzili wolę sprzedaży mieszkania (a nie udziału)swojego przodka. W związku z tym „Kupującemu” nie pozostało nic poza oczekiwaniem na upływ 30 lat do zasiedzenia.
W związku z powyższym Drodzy Czytelnicy czytajcie uważnie wszelkie dokumenty, które podpisujecie, nawet jeżeli zostały sporządzone przez profesjonalistów, ponieważ nawet profesjonalista w pełnym tego słowa znaczeniu może popełnić błąd (bez swojej winy) w razie błędnego stanu faktycznego podanego przez strony transakcji.

adwokat Antoni Koprowski

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku - porady prawne nieruchomości

www.adwokat-koprowski.pl