Sprache:

Prawo karne i karne-skarbowe


Powyższa specjalizacja obejmuje:

  • obronę oskarżonych i skazanych w toku postępowania karnego i karno – skarbowego oraz wykonawczego przed sądami nie tylko w Gdańsku, ale również na terenie całego Kraju
  • reprezentowanie przed sądem pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego i obrona ich praw
  • doradztwo w zakresie prawa karnego (prawo karne adwokat)

Sposób działania po przyjęciu sprawy

  Moim podstawowym zadaniem  jest zagwarantowanie Klientom prawa do skutecznej obrony zgodnej ze Standardami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Konstytucją RP oraz Kodeksem Postępowania Karnego.

  Pierwszym działaniem jakie podejmuę po przyjęciu sprawy jest sporządzenie fotokopii całości akt postępowania. Po sporządzeniu fotokopii akt oraz analizie akt, przygotowuję strategię prowadzenia obrony wspólnie z Klientem. Strategia może być nakierowana na uzyskanie wyroku uniewinniającego lub na uzyskanie jak najłagodniejszego wyroku, nie wyłączając warunkowego umorzenia postępowania lub umorzenia postępowania. Decyzja odnośnie obranej strategii postępowania jest podejmowana wspólnie z Klientem a następnie konsekwentnie realizowana. Istnieje również możliwość zlecenia przez Klienta analizy akt postępowania celem zbadania szans powodzenia sprawy, przed przyjęciem jej do prowadzenia.

   Prowadzę postępowania przygotowawcze i sądowe nie tylko na terenie Gdańska, ale również całego Kraju.

   Sporządzam także analizy prawne, których wnioski pozwalają na uniknięcie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą oraz członków organów spółek kapitałowych.

   W sprawach karno-skarbowych sprawa prowadzona jest równolegle we współpracy z doradcą podatkowym. Sprawy karnoskarbowe charakteryzują się najczęściej dwutorowością, co oznacza, iż jednocześnie prowadzone jest postępowanie podatkowe, jak i postępowanie karne. Ta specyfika prawa karnego skarbowego powoduje, iż zasadna i owocna jest ścisła kooperacja pomiędzy adwokatem prowadzącym obronę w postępowaniu karnym oraz doradcą podatkowym reprezentującym podatnika w postępowaniu podatkowym.

   Sprawy z zakresu prawa karnego wyceniane są zawsze indywidualnie w zależności od charakteru i stopnia ich skomplikowania. Serdecznie zapraszam na spotkanie do Kancelarii celem oceny stopnia skomplikowania sprawy oraz określenia honorarium za jej prowadzenie. Istotnym czynnikiem przy określaniu wynagrodzenia jest konieczność jej prowadzenia na terenie Gdańska i okolic, lub w innych częściach Polski. Podstawą świadczenia usług jest umowa w formie pisemnej, którą zawieram z każdym klientem.

Zapraszam do współpracy.

adw. Antoni Koprowski