Sprache:

Nieruchomości


Nasza Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom w zakresie wszystkich dziedzin prawa, począwszy od spraw cywilnych, karnych, rozwodowych, spadkowych, pracowniczych, administracyjnych, w tym reprezentację naszych klientów w sądach i urzędach, po kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i przedsięwzięć gospodarczych. Najwyższą jakość świadczonych przez nas usług gwarantuje udział w kancelarii doświadczonych prawników z uprawnieniami adwokata.

W ramach tej specjalizacji zajmuję się:

  • doradztwem w zakresie prawa cywilnego związanego z nieruchomościami (porady prawne nieruchomości) dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw działających na rynku nieruchomości;
  • prowadzeniem sądowych postępowań związanych z nieruchomościami (proces nieruchomości) jak: zniesienie współwłasności, zasiedzenie, podziały majątku małżeńskiego, uzgodnienie treści ksiąg wieczystych, zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, zapłata zachowku, stwierdzenie nabycia spadku, ustanowienie służbności i inne;
  • asystą  przy zawieraniu aktów notarialnych dotyczących nieruchomości (usługa obejmuje skompletowanie i dostarczenie dokumentów do notariusza, umówienia terminu i wynagrodzenia notariusza, oraz asystę przy zawieraniu umowy) - wynagrodzenie z tytułu tej usługi zależy od ilości poświęconego czasu;
  • nadzorem nad transakcjami kupna - sprzedaży nieruchomości (porady prawne nieruchomości), w tym także z udziałem cudzoziemców, konstruowaniem i nadzorem nad transakcjami wiązanymi w zakresie obrotu nieruchomościami, wykupem lokali komunalnych ze środków osób trzecich;
  • prowadzeniem postępowań administracyjnych związanych w szczególności z wywłaszczeniem nieruchomości, uzyskaniem pozwolenia na budowę, wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, aktualizacją opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, zaskarżaniem planów miejscowych.

  Sprawy z zakresu nieruchomości i podziału majątku wyceniane są zawsze indywidualnie w zależności od charakteru i stopnia ich skomplikowania. Serdecznie zapraszam na spotkanie do Kancelarii celem oceny stopnia skomplikowania sprawy oraz określenia honorarium za jej prowadzenie. Istotnym czynnikiem przy określaniu wynagrodzenia jest konieczność jej prowadzenia na terenie Gdańska i okolic, lub w innych częściach Polski. Podstawą świadczenia usług jest umowa w formie pisemnej którą zawieram z każdym klientem.

Zapraszam do współpracy

adw. Antoni Koprowski