Język:


 

Historia i Specjalizacja

 

Kancelaria została założona w Gdańsku w 2005 r., i początkowo działała w ramach spółki cywilnej  Kancelarii Prawniczej Koprowski Gąsior Gierzyńska sc, a następnie od 2011 r. w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej adw. Antoni Koprowski Kancelaria Adwokacka. Na początku Kancelaria zajmowała się doradztwem w zakresie prawa gospodarczego i nieruchomości. Następnie rozszerzono specjalizację o dział karny, a później o sprawy rozwodowe .  

 

Szczegółowy opis specjalizacji znajduje się zakładkach umieszczonych w kolumnie znajdującej się po prawej stronie  od niniejszego tekstu (tj. Sprawy karne, Nieruchomości i Spadki, Rozwody, Prawo gospodarcze).

 

Do tej chwili Kancelaria prowadziła ok. 2000 procesów sądowych oraz negocjacji pozaprocesowych i innych postępowań prawnych.

 

Kancelaria podejmuje się spraw trudnych oraz nietypowych, takich jak :

 

  • sprawa pozwu Prokuratury Okręgowej o unieważnienia darowizny nieruchomości na rzecz Fundacji Barbary Piaseckiej Johnson (http://www.gazetakrakowska.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • sprawa handlu ludźmi dokonywanego przez obywatela Niemiec (www.gdansk.pa.gov.pl/pliki/komunikaty/20130808.pdf)

 

  • sprawa o możliwość zasiedzenia nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, zakończona przełomowym wyrokiem Sądu Najwyższego zmieniającym dotychczasową linię orzeczniczą (http://www.codozasady.pl)

 

  1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

a. występowanie przed Sądem,

b. pisanie pism procesowych,

c. sporządzanie apelacji i kasacji, Kancelaria wszystkie w/w. czynności wykonuje na terenie całego kraju.

d. sporządzanie skarg do Trybunału Praw Człowieka,

e. występowanie przed tym Trybunałem.