Language:

Działka - lokata kapitału


Działka jako lokata kapitału w naszym regionie

Od dłuższego czasu Kancelaria odnotowuje zwiększone zainteresowanie zakupem działek gruntu (budowlanych bądź rolniczych) przez osoby fizyczne. Kupującymi są zarówno osoby obywatelstwa polskiego jak i inwestorzy zagraniczni, w szczególności z terenów Wielkiej Brytanii. Być może do zainteresowania obywateli brytyjskich przyczyniają się cykliczne publikacje (np. w Financial Times) na temat opłacalności inwestycji w polskie nieruchomości.

Kupno działki budowlanej w obecnej chwili motywowane jest głównie nie tyle zamiarem budowy domu , lecz chęcią ulokowania oszczędności w inwestycję o dużym potencjale zwrotu, w związku z czym w niniejszym artykule zawartych zostanie kilka spostrzeżeń przydatnych dla potencjalnych kupujących.

Przede wszystkim zakup nieruchomości jako inwestycji przynosi duży potencjalny zysk ale tylko w długofalowym okresie oraz w wypadku gdy Sprzedający nie musi sprzedać nieruchomości w trybie pilnym. Jeżeli są Państwo w posiadaniu znacznego zasobu gotówki i przez najbliższe 5 -7 lat nie będzie konieczności sprzedaży nieruchomości a także wykażecie się cierpliwością przy sprzedaży (na dobrego kupca można czekać rok dwa i trzy lata) inwestycja w nieruchomości przyniosą na pewno duże zyski.

Przy decyzji o zakupie nieruchomości gruntowej (działki) przede wszystkim należy zapoznać się z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Opisane tam jest między innymi przeznaczenie nieruchomości (np. rolnictwo, zabudowa mieszkaniowa, usługi). Wszystko to będzie miało wpływ na cenę nieruchomości w aktualnym czasie oraz w przyszłości. Należy również dowiedzieć się o możliwości (zamierzenia) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ może to przynieść właścicielowi nieruchomości duże zyski (zmiana z przeznaczenia rolnego na mieszkaniowe lub usługi) lub straty (planowana autostrada w pobliżu nieruchomości). Istotne jest również sprawdzenie czy na terenie nieruchomości nie są zaznaczone miejsca archeologiczne, ponieważ obowiązkowe badania należy wykonać na koszt właściciela przed wydaniem pozwolenia na budowę, co oznacza że bez przeprowadzenia takich (kosztowych) badań trudno będzie znaleźć potencjalnego kupca bądź też przy sprzedaży działki należałoby obniżyć cenę o wartość robót archeologicznych(ok. 10-20 000 zł)
Wszystkie te informacja uzyskamy po zapoznaniu się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Bardzo istotny jest sam fakt istnienia „planu miejscowego” , ponieważ brak planu może w pewnych wypadkach uniemożliwić budowę na nieruchomości, w związku z czym możemy nie znaleźć w przyszłości potencjalnego kupca na nieruchomość na której chcieliśmy „zarobić”.
Życząc wszystkim Czytelnikom udanych inwestycji w nieruchomości pozostaję z szacunkiem

adwokat Antoni Koprowski

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku - porady prawne nieruchomości

www.adwokat-koprowski.pl