Język:


04.11.2019

Wokanda

Sąd Rejonowy w G. skazał Jana K. na łagodną karę za przestępstwo przywłaszczenia mienia. Sąd wziął pod uwagę linię obrony oskarżonego oraz jego dotychczasową niekaralność.

25.10.2019

Wokanda

Sąd Rejonowy w G. orzekł łagodną karę wobec Jana K. polegajacą na pracach społecznych za znęcanie nad partnerką Jana K. Sąd wziął pod uwagę linię obrony Jana K. oraz  pozytywny wynik mediacji.

17.10.2019

Wokanda

Sąd Rejonowy w G. oddalil powództwo  Wspólnoty Mieszkaniowej wobec Janiny K. z tytułu zaległości w opłatach za korzystanie z nieruchomości wspólnej.

08.10.2019

Sprawy "frankowe"

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego oraz wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kredytów tzw. frankowych, dochodzenie roszczeń o unieważnienie umowy i zwrot nadpłat jest obarczone zdecydowanie mniejszym ryzykiem procesowym. Osoby zainteresowane zleceniem Kancelarii tych spraw, uprzejmie prosimy o przesyłanie umów kredytowych oraz  sald kredytów a także harmonogramów spłat, w celu oceny sprawy i zaproponowania strategii działania (unieważnienie umowy albo "odfrankowienie" umowy).

03.10.2019

Współpraca

Uprzejmie informujemy o nawiązaniu współpracy w sprawach karnych  z Kancelarią Stephen Filder & Co z Londynu, w celu jeszcze lepszej obsługi naszych Klientów z terenu Wielkiej Brytanii.  

10.09.2019

Wokanda

Sąd Rejonowy w I. warunkowo umorzył postępowanie wobec Jana K. , pomimo początkowego sprzeciwu prokuratora, ze względu na podjęcie aktywnej obrony na wczesnym etapie postępowania karnego.

05.09.2019

Wokanda

Sąd Okręgowy w G. wydał list żelazny dla Jana K. , dzięki któremu Prokurator będzie zobowiązany uchylić poszukiwania oraz nakaz aresztowania, zaś Jan K. będzie mógł bez obaw o utratę wolności przyjechać do Polski w celu złożenia wyjaśnień i podjęcia aktywnej obrony.

31.08.2019

Wokanda

Sąd Okręgowy w G. uwzględnił zażalenie Kancelarii i oddalił wniosek powódki o ustanowienie zabezpieczenia ,poprzez wpis  ostrżeżenia do księgi wieczystej nieruchomości, powództwa o wpis żony Jana G.  do księgi wieczystej.

22.08.2019

Wokanda

Sąd Okręgowy w G. orzekł rozwód z winy obojga stron, pomimo wniosku Janiny K. o orzeczenie wyłącznej winy Jana K., podzielając opinię Kancelarii, iż  obydwie strony są winne rozpadowi małżeństwa.

14.08.2019

Wokanda

Sąd Apelacyjny w G. uwzględnił apelację Kancelarii i oddalił powództwo Janiny K. skierowane przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej w G. dotyczące uchylenia uchwały o pokryciu wydatków wspólnoty  z funduszu remontowego.

22.07.2019

Wokanda

Sąd Okręgowy w G. uwzględnił zażalenie Kancelarii i uznał, że postanowienie o zabezpieczeniu , dotyczące podziału do korzystania z nieruchomości, wydane przez Sąd Rejonowy w  W., zostałe wydane z naruszeniem przepisów materialnych.

11.07.2019

Wokanda

Prokurator zdecydował o zwolnieniu z aresztu Jana K. podejrzanego o gwałt, na skutek podjęcia aktywnej obrony i przeprowadzenia szeregu dowodów (w tym dodatkowego przesłuchania pokrzywdzonej), które wykazały brak wiarygodności zeznań pokrzywdzonej. 

28.06.2019

Współpraca

Miło nam poinformować o nawiązaniu przez  Kancelarię współpracy zakresie mediacji w sprawach rozwodowych z Centrum Porozumień Prawnych z siedzibą w Gdyni, działającym w ramach programu "Rozwód to nie wojna", pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.

21.06.2019

Wokanda

Prokurator Okręgowy w Gdańsku wydał postanowienie o umorzeniu postępowania wobec Jana K. , pomimo uprzedniego postawienia zarzutów, ze względu na podjęcie aktywnej obrony na wczesnym etapie postępowania

19.06.2019

Wokanda

Sąd Okręgowy w Gdańsku, uwzględnił apelację Kancelarii i orzekł nadzwyczajne złagodzenie kary, poprzez wymierzenie kary grzywny w miejsce kary pozbawienia wolności.

13.06.2019

Wokanda

Sąd Rejonowy w Gdańsku uwzględnił wniosek o dobrowolne poddanie się karze przez Janinę K., wydając korzystny dla oskarżonej wyrok po upływie okresu próby w innej sprawie, co spowodowało, iż wyeliminowano zagrożenie podjęcia uprzednio warunkowo umorzonego postępowania. Istotne dla rozstrzygnięcia było zaangażowanie Janiny K. i wypełnienie wszystkich sugestii Kancelarii. 

27.05.2019

Artykuł w Trojmiasto.pl

W budynkach wielorodzinnych znajdują się często części wspólne, które nie są wykorzystywane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Może to być podziemna hala garażowa lub piwnica. Sporna staje się wtedy kwestia podziału opłat eksploatacyjnych.

10.05.2019

Wokanda

Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł rozwód małżeństwa Janiny i Jana X bez orzekania o winie stron i oddalił wniosek pozwanej Janiny X o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego domu małżonków, ze względu na jej uprzednie wyprowadzenie się ze wspólnego domu.

26.04.2019

Współpraca

Miło mi poinformować, iż Spółka Amek Offshore, działająca w segmencie stoczniowym offshore, zleciła Kancelarii stałą obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego. Dziękuję za okazane zaufanie.

15.04.2019

Wokanda

Sąd Rejonowy w X uwzględnił powództwo Jana Kowalskiego przeciwko Janinie Kowalskiej o uzgodnienie treści księgi wieczystej, uznając, iż żona naruszyła dobre obyczaje darując sobie samej część nieruchomości należącej do męża, pomimo, że działała w ramach udzielonego pełnomocnictwa. Podstawą uwzględnienia powództwa było dokonanie darowizny tuż przed złożeniem pozwu rozwodowego.

11.04.2019

Wokanda

Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalil powództwo Jana Kowalskiego przeciwko Janinie Kowalskiej o zapłatę uznając, iż roszczenie zostało objęte uprzednio zawartą ugodą sądową w sprawie o zachowek.

25.02.2019

Artykuł w Trójmiasto.pl

Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej dzielone są pomiędzy właścicieli lokali w tej nieruchomości w zależności od wielkości posiadanych lokali. Osoby, które mają większe mieszkania płacą więcej. Nie ma możliwości zmiany tych zasad.

07.02.2019

Negocjacje

Spółka X zawarła ze Spółką Y ugodę dotyczącą zapłaty wynagrodzenia oraz rozwiązania dotychczas obowiązującej umowy. Ugoda została zawarta w formie aktu notarialnego  z klauzulami poddania się egzekucji co do płatności oraz wydania ruchomości.

23.01.2019

Współpraca

Miło mi poinformować, iż światowy lider w branży doradczo-konsultingowej firma PriceWaterhouseCoopers Financial Crime Unit podjął decyzję o zleceniu mojej kancelarii usług wsparcia w zakresie prawa karnego i procedury karnej. Dziękuję za okazane zaufanie.

16.01.2019

Wokanda

Sąd Okręgowy w X uznał winę obojga małżonków w rozpadzie małżeństwa, pomimo, iż żona w trakcie związku małżeńskiego zaszła w ciążę z innym mężczyzną .

19.12.2018

Wokanda

Sąd Rejonowy w X skazał oskarżonego Jana Kowalskiego na karę 3 lat więzenia za napad z bronią w ręku. Podstawą tak łagodnego wyroku było wykazanie, iż oskarżony nie posługiwał się bronią, zaś pokrzywdzone przyjęły przeprosiny sprawcy. Prokuratura żądała kary 6 lat pozbawienia wolności.

18.12.2018

Wokanda

Sąd Okręgowy w X wydał wyrok zastępujący oświadczenie woli Janiny Kowalskiej , do przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Jana Kowalskiego z tytułu zawartej umowy fiducjarnego zlecenia nabycia nieruchomości .