Język:


13.06.2019

Poszerzony zakres usług

Sąd Rejonowy w Gdańsku uwzględnił wniosek o dobrowolne poddanie się karze przez Janinę K., wydając korzystny dla oskarżonej wyrok po upływie okresu próby w innej sprawie, co spowodowało, iż wyeliminowano zagrożenie podjęcia uprzednio warunkowo umorzonego postępowania. Istotne dla rozstrzygnięcia było zaangażowanie Janiny K. i wypełnienie wszystkich sugestii Kancelarii. 

27.05.2019

Artykuł w Trojmiasto.pl

W budynkach wielorodzinnych znajdują się często części wspólne, które nie są wykorzystywane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Może to być podziemna hala garażowa lub piwnica. Sporna staje się wtedy kwestia podziału opłat eksploatacyjnych.

10.05.2019

Wokanda

Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł rozwód małżeństwa Janiny i Jana X bez orzekania o winie stron i oddalił wniosek pozwanej Janiny X o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego domu małżonków, ze względu na jej uprzednie wyprowadzenie się ze wspólnego domu.

26.04.2019

Współpraca

Miło mi poinformować, iż Spółka Amek Offshore, działająca w segmencie stoczniowym offshore, zleciła Kancelarii stałą obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego. Dziękuję za okazane zaufanie.

15.04.2019

Wokanda

Sąd Rejonowy w X uwzględnił powództwo Jana Kowalskiego przeciwko Janinie Kowalskiej o uzgodnienie treści księgi wieczystej, uznając, iż żona naruszyła dobre obyczaje darując sobie samej część nieruchomości należącej do męża, pomimo, że działała w ramach udzielonego pełnomocnictwa. Podstawą uwzględnienia powództwa było dokonanie darowizny tuż przed złożeniem pozwu rozwodowego.

11.04.2019

Wokanda

Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalil powództwo Jana Kowalskiego przeciwko Janinie Kowalskiej o zapłatę uznając, iż roszczenie zostało objęte uprzednio zawartą ugodą sądową w sprawie o zachowek.

25.02.2019

Artykuł w Trójmiasto.pl

Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej dzielone są pomiędzy właścicieli lokali w tej nieruchomości w zależności od wielkości posiadanych lokali. Osoby, które mają większe mieszkania płacą więcej. Nie ma możliwości zmiany tych zasad.

07.02.2019

Negocjacje

Spółka X zawarła ze Spółką Y ugodę dotyczącą zapłaty wynagrodzenia oraz rozwiązania dotychczas obowiązującej umowy. Ugoda została zawarta w formie aktu notarialnego  z klauzulami poddania się egzekucji co do płatności oraz wydania ruchomości.

23.01.2019

Współpraca

Miło mi poinformować, iż światowy lider w branży doradczo-konsultingowej firma PriceWaterhouseCoopers Financial Crime Unit podjął decyzję o zleceniu mojej kancelarii usług wsparcia w zakresie prawa karnego i procedury karnej. Dziękuję za okazane zaufanie.

16.01.2019

Wokanda

Sąd Okręgowy w X uznał winę obojga małżonków w rozpadzie małżeństwa, pomimo, iż żona w trakcie związku małżeńskiego zaszła w ciążę z innym mężczyzną .

19.12.2018

Wokanda

Sąd Rejonowy w X skazał oskarżonego Jana Kowalskiego na karę 3 lat więzenia za napad z bronią w ręku. Podstawą tak łagodnego wyroku było wykazanie, iż oskarżony nie posługiwał się bronią, zaś pokrzywdzone przyjęły przeprosiny sprawcy. Prokuratura żądała kary 6 lat pozbawienia wolności.

18.12.2018

Wokanda

Sąd Okręgowy w X wydał wyrok zastępujący oświadczenie woli Janiny Kowalskiej , do przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Jana Kowalskiego z tytułu zawartej umowy fiducjarnego zlecenia nabycia nieruchomości .