Język:

Historia i specjalizacja


   Kancelaria została założona w 2005 r. w Gdańsku i początkowo zajmowała się doradztwem w zakresie prawa gospodarczego i nieruchomości. Następnie rozszerzono specjalizację o dział karny, a później o sprawy rozwodowe (prawo rodzinne).  

   Szczegółowy opis specjalizacji znajduje się zakładkach umieszczonych w kolumnie znajdującej się po prawej stronie  od niniejszego tekstu (tj. Prawo karne i karne-skarbowe, Nieruchomości, Rozwody, Prawo gospodarcze).

 

   Do tej chwili Kancelaria prowadziła ok. 2000 procesów sądowych oraz negocjacji pozaprocesowych i innych postępowań prawnych.

 

   Kancelaria bierze udział w procesach sądowych zarówno jako podmiot wiodący, jak i konsultacyjnie w celu nadzorowania samego przebiegu procesu sądowego.

 

   Kancelaria podejmuje się spraw trudnych oraz nietypowych, takich jak :

  • sprawa pozwu Prokuratury Okręgowej o unieważnienia darowizny nieruchomości na rzecz Fundacji Barbary Piaseckiej Johnson, zakończona wycofaniem pozwu przez prokuraturę (http://www.gazetakrakowska.pl)
  • sprawa uzyskania aktów notarialnych nabycia nieruchomości dla 30 poszkodowanych osób od firmy Lammex z Redy , zakończona uzyskaniem aktów notarialnych (http://www.dziennikbaltycki.pl)
  • sprawa usiłowania zabójstwa w Gdyni, zakończona korzystnym wyrokiem za groźby karalne w miejsce usiłowania zabójstwa (https://www.trojmiasto.pl)
  • atak pseudokibiców Arki Gdynia na szkołę w której odbywał się turniej piłki nożnej, zakończony łagodnym wyrokiem (https://www.trojmiasto.pl)
  • sprawa o możliwość zasiedzenia nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, zakończona korzystnym wyrokiem Sądu Najwyższego (http://www.codozasady.pl)

 

Zapraszam do współpracy.

adw. Antoni Koprowski

  1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

a. występowanie przed Sądem,

b. pisanie pism procesowych,

c. sporządzanie apelacji i kasacji, Kancelaria wszystkie w/w. czynności wykonuje na terenie całego kraju.

d. sporządzanie skarg do Trybunału Praw Człowieka,

e. występowanie przed tym Trybunałem.